Kits USSR

Yakovlev yak 9d 8 2  Beriev mbr 2bis  Sukhoi su 6 7   

Gribovski g 11 4  Yakovlev 9dd 5  Bell p 63a kingcobra 1

Sukhoi 2m 82 4 1  Shavrov sh 2 1 1  Polikarpov u 2 po 2 4 1

Polikarpov i 153 chaika 4 1  Polikarpov i 153  Polikarpov i 16 type 24 8 1 

Sukhoi su 6 1 1  Lavochkin la 7 1 1  Ilyushin il 2 sturmovik 4 1

Polikarpov i 16 uti 4 4  Mig 3 late series 1 2  Yakovlev yak 7b 2

Gribovski g 11   Lavochkine la 5 1 2  Petlyakov pe 2ft 1 2

Sukhoi 2m 88 4 1  Ilyushin il 2 sturmovik 4 2  Tupolev tu 2 4 1

Polikarpov i 153 chaika 9 1  Polikarpov i 153 chaika 1 1  Lavochkine la 5fn 1 3

Ilyushin il 4 4 1  Polikarpov i 16 type 24 4 1  Lavochkin la 7 1 2

Yakovlev ut 2m 4 1   Shavrov sh 2 1 1  Yakovlev yak 3 1 1

Polikarpov i 152  Lavochkine lagg 3 series 35 2 1