Belgian Congo/Congo Belge

                                                                                                Belgian Congo

                                       Flags                                                                                                                           Marking

Congo belge 1936 1945   Belgique                                                                    Belgique 2

 

Belgian Congo at War since 10 May 1940