Martin B-26B Marauder

USAAF 9th Air Force, 599th BS, 397th BG (6 June 1944). "The Big Hairy Bird"

Martin b 26b marauder nb

USAAF 9th Air Force, 599th BS, 397th BG (6 June 1944)

Martin b 26b marauder 4 nb
Martin b 26b marauder 3 nb
Martin b 26b marauder 5 1
Martin b 26b marauder 2 1
Martin b 26b marauder 4 1

Ajouter un commentaire