Martin B-26B Marauder "The Big Hairy Bird"

599th BS, 397th BG, 8th AF, Revinal, England (June 1944).

Martin b 26b marauder nb
Martin b 26b marauder 4 nb
Martin b 26b marauder 3 nb
Martin b 26b marauder 5 1
Martin b 26b marauder 2 1
Martin b 26b marauder 4 1

Ajouter un commentaire