Kawasaki Ki-100-IKo (Early)

111th sentai, Akeno, Japan (July 1945).

Kawasaki ki 100 i ko early 3 1
Kawasaki ki 100 i ko early 4
Kawasaki ki 100 i ko early 6
Kawasaki ki 100 i ko early 5

Ajouter un commentaire