Yakovlev Yak-3

303rd IAD, USSR (Autumn 1944). General-Major Georgy Nefedovich Zakharov.

Yakovlev yak 3 1 1
Yakovlev yak 3 2 1
Yakovlev yak 3 4 1
Yakovlev yak 3 3 1

Ajouter un commentaire